Goran Stoychev 

ENGRAVING FROM PHOTOS

Горан Стойчев - ГРАВЮРИ ОТ СНИМКИ

гравирани портрети от снимка - на дърво