СПИСЪК НА ИЗВЪРШЕНИ ВЪТРЕШНИ ОДИТИ НА ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ /вкл. участия, като технически експерт/  съгласно  БДС EN ISO/IEC 17020:2012


2009г.- ОК"Диагностика" от вида "С" при "Римакем"ЕООД гр.Девня;  ОК"Контрол" от вида "А" гр.Хасково;


2010г.- ОК вид "С" при "Промишлена енергетика" АД гр.Ямбол; ОК „Контрол на Метала” (ОКМ) от вида "С" при "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД с.Ковачево; ОК"Диагностика" от вида "С" при "Римакем"ЕООД гр.Девня;ОКЗСМИ от вид "А" при “Контрол Инженеринг"ЕООД гр.Русе;ОК"Контрол" от вида "А" гр.Хасково;


2011г.- Орган за контрол “Контрол на метала” от вид С към  „Енергоремонт- Гълъбово”АД; ОК"Контрол" от вида "А" гр.Хасково; Орган за контрол “Контрол на метала” от вид С към  „Енергоремонт- Гълъбово”АД; ОК „Контрол на Метала” (ОКМ) от вида "С" при "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД с.Ковачево;ОК вид "С" при "Промишлена енергетика" АД гр.Ямбол; ОК"Диагностика" от вида "С" при "Римакем"ЕООД гр.Девня;ОКЗСМИ от вид "А" при “Контрол Инженеринг"ЕООД гр.Русе;


2012г.- Орган за контрол “Дефектоскопия” от вида С при ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД; Орган за контрол “Контрол на метала” от вид С към  „Енергоремонт- Гълъбово”АД; Oрган за Kонтрол „КДСО” от вида С при „ЕР ТЕСТ” ЕООД, гр. Бургас;Орган за контрол от вида “С” “ПЕТРОЛ ТЕХНИКА” ЕООД, гр. София; ОК „Контрол на Метала” (ОКМ) от вида "С" при "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД с.Ковачево;ОК вид "С" при "Промишлена енергетика" АД гр.Ямбол; ОК"Диагностика" от вида "С" при "Римакем"ЕООД гр.Девня; ОК"Контрол" от вида "А" гр.Хасково;


2013г.- Орган за контрол “Дефектоскопия” от вида С при ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД; Орган за контрол “Контрол на метала” от вид С към  „Енергоремонт- Гълъбово”АД; Oрган за Kонтрол „ОКМ” от вида С при „Атоменергоремонт Гълъбово", гр. Гълъбово;Орган за контрол от вида “С” “ПЕТРОЛ ТЕХНИКА” ЕООД, гр. София; ОК „Контрол на Метала” (ОКМ) от вида "С" при "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД с.Ковачево;ОК вид "С" при "Промишлена енергетика" АД гр.Ямбол; ОК"Диагностика" от вида "С" при "Римакем"ЕООД гр.Девня; ОК"Контрол" от вида "А" гр.Хасково;


2014г.- Орган за контрол “Дефектоскопия” от вида С при ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД; Орган за контрол “Контрол на метала” от вид С към  „Енергоремонт- Гълъбово”АД; ОК "АНСИСТ" от вида "А" гр.София;Орган за контрол от вида “С” “ПЕТРОЛ ТЕХНИКА” ЕООД, гр. София; ОК „Контрол на Метала” (ОКМ) от вида "С" при "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД с.Ковачево; ОК вид "С" при "Промишлена енергетика" АД гр.Ямбол; Орган за контрол от вид С към  „Енергоремонт  Бобов дол” АД; ОК"Диагностика" от вида "С" при "Римакем"ЕООД гр.Девня; ОК"Контрол" от вида "А" гр.Хасково; Орган за контрол от вида А при "ТИДИ" ЕООД,гр.Стара Загора;


2015г. -Орган за контрол “Дефектоскопия” от вида С при ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД; Орган за контрол от вид С към  „Енергоремонт  Бобов дол” АД; Орган за контрол от вида “С” “ПЕТРОЛ ТЕХНИКА” ЕООД, гр. София; ОК „Контрол на Метала” (ОКМ) от вида "С" при "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД с.Ковачево; ОК вид "С" при "Промишлена енергетика" АД гр.Ямбол; Орган за контрол от вид С към  „Енергоремонт  Бобов дол” АД; ОК"Диагностика" от вида "С" при "Римакем"ЕООД гр.Девня; Орган за контрол при "Контрол"ООД от вида "А" гр.Хасково;


2016г.- Орган за контрол “Дефектоскопия” от вида С при ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД; Орган за контрол “Контрол на метала” от вид С към  „Енергоремонт- Гълъбово”АД; ОКЗСМИ от вид "А" при “Контрол Инженеринг"ЕООД гр.Русе; ОК "АНСИСТ" от вида "А" гр.София; Орган за контрол от вида “С” “ПЕТРОЛ ТЕХНИКА” ЕООД, гр. София; ОК „Контрол на Метала” (ОКМ) от вида "С" при "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД с.Ковачево; ОК вид "С" при "Промишлена енергетика" АД гр.Ямбол; Орган за контрол от вид С към  „Енергоремонт  Бобов дол” АД; ОК "Диагностика" от вида "С" при "Римакем"ЕООД гр.Девня; Орган за контрол при "Контрол"ООД от вида "А" гр.Хасково;;

2017г.- Орган за контрол “Дефектоскопия” от вида С при ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД с.Големо село; Орган за контрол “Контрол на метала” от вид С към  „Енергоремонт- Гълъбово”АД гр.Гълъбово; Орган за контрол от вида “С” ТЕХНИКЪЛ СЪРВИСИС СЪПОРТ ЕООД , гр. София; ОК „Контрол на Метала” (ОКМ) от вида "С" при "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД с.Ковачево; Орган за контрол от вид С към  „Енергоремонт  Бобов дол” АД; ОК "Диагностика" от вида "С" при "Римакем"ЕООД гр.Девня; Орган за контрол “КОНТРОЛ НА МЕТАЛА” от вид А при „ТЕХКОНТРОЛ” ООД гр.Стара Загора; Звено за “ Технически надзор” при ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД от вида "В"; Орган за контрол при "Контрол"ООД от вида "А" гр.Хасково;

2018г.- Орган за контрол “Дефектоскопия” от вида С при ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД с.Големо село; Орган за контрол “Контрол на метала” от вид С към  „Енергоремонт- Гълъбово”АД гр.Гълъбово; ОК "АНСИСТ" от вида "А" гр.София; Орган за контрол от вида “С” ТЕХНИКЪЛ СЪРВИСИС СЪПОРТ ЕООД , гр. София; ОК „Контрол на Метала” (ОКМ) от вида "С" при "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД с.Ковачево; Орган за контрол от вид С към  „Енергоремонт  Бобов дол” АД; ОК "Диагностика" от вида "С" при "Римакем"ЕООД гр.Девня; Орган за контрол “КОНТРОЛ НА МЕТАЛА” от вид А при „ТЕХКОНТРОЛ” ООД гр.Стара Загора; Звено за “ Технически надзор” при ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД от вида "В"; Орган за контрол при "Контрол"ООД от вида "А" гр.Хасково;

2019г.- Орган за контрол “Дефектоскопия” от вида С  и  Звено за “ Технически надзор” от вида "В" при ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД с.Големо село; Орган за контрол “Контрол на метала” от вид С към  „Енергоремонт- Гълъбово”АД гр.Гълъбово; ОК "АНСИСТ" от вида "А" гр.София; Орган за контрол от вида “С” ТЕХНИКЪЛ СЪРВИСИС СЪПОРТ ЕООД , гр. София; ОК „Контрол на Метала” (ОКМ) от вида "С" при "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД с.Ковачево; ОК "Диагностика" от вида "С" при "Римакем"ЕООД гр.Девня; Орган за контрол “КОНТРОЛ НА МЕТАЛА” от вид А при „ТЕХКОНТРОЛ” ООД гр.Стара Загора; Орган за контрол при "Контрол"ООД от вида "А" гр.Хасково

2020г.- Орган за контрол “Дефектоскопия” от вида С  и  Звено за “ Технически надзор” от вида "В" при ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД с.Големо село; Орган за контрол “Контрол на метала” от вид С към  „Енергоремонт- Гълъбово”АД гр.Гълъбово; ОК "АНСИСТ" от вида "А" гр.София; Орган за контрол от вида “С” ТЕХНИКЪЛ СЪРВИСИС СЪПОРТ ЕООД , гр. София; ОК „Контрол на Метала” (ОКМ) от вида "С" при "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД с.Ковачево; ОК "Диагностика" от вида "С" при "Римакем"ЕООД гр.Девня; Орган за контрол “КОНТРОЛ НА МЕТАЛА” от вид А при „ТЕХКОНТРОЛ” ООД гр.Стара Загора; Орган за контрол при "Контрол"ООД от вида "А" гр.Хасково

2021г.- Орган за контрол “Дефектоскопия” от вида С  и  Звено за “ Технически надзор” от вида "В" при ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД с.Големо село; Орган за контрол “Контрол на метала” от вид С към  „Енергоремонт- Гълъбово”АД гр.Гълъбово; ОК "АНСИСТ" от вида "А" гр.София; Орган за контрол от вида “С” ТЕХНИКЪЛ СЪРВИСИС СЪПОРТ ЕООД , гр. София; ОК „Контрол на Метала” (ОКМ) от вида "С" при "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД с.Ковачево; ОК "Диагностика" от вида "С" при "Римакем"ЕООД гр.Девня; Орган за контрол “КОНТРОЛ НА МЕТАЛА” от вид А при „ТЕХКОНТРОЛ” ООД гр.Стара Загора; Орган за контрол “Център за контрол на метали” от вид С при „ЦЕРБ - Център за контрол на метала“ ЕООД гр. София


КОМПЕТЕНТНОСТИ

Образование : висше

Професионална квалификация : магистър инженер-физик

Специализация:  лазерна техника и технологии

Основни: 

Дефектоскопия - Безразрушителен контрол на заварени съединения и метали , чрез методи: RT, UT, MT, PT, VT, LT . Притежавам валиден сертификат за посочените методи  ниво 3  съгласно EN ISO 9712;

Разрушителен контрол на метали и заварени съединения  /Якост на опън, жилавост, твърдост, огъване/

Спектрален контрол на метали - полуколичествен /класически/, количествен /спектрален фотоелектричен/

Допълнителни :

Акустична емисия /AT/ - безразрушителен контрол,  


ИЗВЪРШВАМ :

НЕЗАВИСИМИ ВЪТРЕШНИ ОДИТИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО  БДС EN ISO/IEC 17020:2012;

ОБУЧЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТИТЕ МИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

АКО ПРОЯВИТЕ ИНТЕРЕС СЕ СВЪРЖЕТЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА ИЗПИСАНА НА ЗАГЛАВНАТА СТРАНИЦА

www.stoychev.com 

декември 2021г.